Share tool kích hoạt Windows 7

Share tool kích hoạt Windows 7

Không nói dài dòng, sau đây chia sẻ cho các bạn link tải tool Active Windows 7.


Các phiên bản hỗ trợ kích hoạt:

  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Pro
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Starter
(Với bản Enterprise thì chỉ được hỗ trợ kích hoạt bằng KMS sạch vì không có key vĩnh viễn)

Lưu ý:

- Tắt hết phần mềm diệt virut
- Tool chỉ chạy trên Windows 7, chạy trên Windows 10 có khả năng bị mất bản quyền
- Chạy với quyền quản trị (Run as Administrator) để tránh bị lỗi

Cách sử dụng:

Mở chương trình lên (Run as Administrator) -> Nhấn nút Activate và đợi thôi...

Tải về


0 Response to "Share tool kích hoạt Windows 7"

Đăng nhận xét

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel