Chuyển Vùng AppStore sang Mỹ để tải Google Assistant trên Iphone, Ipad

Chuyển Vùng AppStore sang Mỹ để tải Google Assistant trên Iphone, Ipad

Hiện tại người dùng Ios đã có thể sử dụng Tiếng Việt với Google Assistant thông qua bản cập nhật từ AppStore Mỹ. Với người dùng Android bạn có thể tham khảo bài viết: cài đặt Google Assistant tiếng Việt trên Android. Dưới đây là cách để cài đặt và trải nghiệm trước phiên bản này trên Iphone, Ipad:


Các thao tác chuyển vùng app store sang mỹ

Cách chuyển vùng mình đã làm một clip hướng dẫn cụ thể mời các bạn xem clip hướng dẫn bên dưới


0 Response to "Chuyển Vùng AppStore sang Mỹ để tải Google Assistant trên Iphone, Ipad"

Đăng nhận xét

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel